Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

TRƯỜNG THCS THÔNG BÌNH TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG

“Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022”

Thực hiện Kế hoạch số 1147/KH-PGD ĐT ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hồng về việc tổ chức lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022.

Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 10 năm 2022 tại Trường THCS Thông Bình ( Điểm 2) tổ chức lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022”

Tại buổi lễ phát động có sự tham gia:

Về phía lãnh đạo xã Ông Nguyễn Văn Dí Chủ tịch Hội khuyến học xã Thông Bình.

Phát biểu Ông Nguyễn Văn Dí