1. Họ tên : Nguyễn Văn Khả

Chức vụ : Tổ trưởng

TĐCM: ĐHSP Hoá

Số ĐT:0985765554

Email:nguyenvankha23@yahoo.com.vn

2. Họ tên : Cao Thanh Tuyền

TĐCM: ĐHSP Sinh

Số ĐT:01669721608

Email:caottuyen@gmail.com

3. Họ tên : Trần văn Khanh

TĐCM: CĐSP Lí -CN

Số ĐT:0916032340

Email:khanhthongbinh@gmail.com

4. Họ tên : Ngô Thị Ngọc

TĐCM: CĐSP Lí -CN

Số ĐT:0918840111

Email:ngothingoc.thcstb@gmail.com

5. Họ tên : Võ Phú Cường

TĐCM: CĐSP Lí 

Số ĐT:01258991272

Email:phucuongpcgdtb@gmail.com

6. Họ tên : Phạm Trường An

TĐCM: ĐHSP CN

Số ĐT:0919014717

Email:

7. Họ tên : Trần thị Thanh Thúy

TĐCM: ĐHSP Sinh

Số ĐT:

Email: