1. Họ tên : Dương Thị Phương Thanh

Chức vụ : Tổ trưởng

TĐCM: ĐHSP Hoá

Số ĐT: 0778182552

Email: thanhphuong674@gmail.com

2. Họ tên : Nguyễn Văn Khả

TĐCM: ĐHSP Hoá

Số ĐT:0985765554

Email:nguyenvankha23@yahoo.com.vn

3. Họ tên : Huỳnh Thị Kim Tươi

TĐCM: ĐHSP Lí 

Số ĐT: 0706423630

Email: kimtuoi1987@gmail.com

4. Họ tên : Võ Phú Cường

TĐCM: CĐSP Lí 

Số ĐT:01258991272

Email:phucuongpcgdtb@gmail.com

5. Họ tên : Phạm Trường An

TĐCM: ĐHSP CN

Số ĐT:0919014717

Email: phamtruongan28@gmail.com

6. Họ tên : Trần Thị Thanh Thúy

TĐCM: ĐHSP Sinh

Số ĐT: 0333911332

Email: t.thanhthuy1987@gmail.com

7. Ngô Thị Thanh Thúy

TĐCM: ĐHSP Sinh

Số ĐT: 0397757447

Email: thuyngo010703@gmail.com

8. Huỳnh Phước Nhàn

TĐCM: ĐHSP CN

Số ĐT: 0975394437

Email: huynhphuocnhan.194@gmail.com