THÔNG BÁO TIẾP CHO HỌC SINH NGHỈ HỌC

Tên file: CV-CUMCORONA-III.pdf
Tải về

Căn cứ vào công văn 128/PGDĐT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Phòng Giáo dục  và Đào tạo huyện Tân Hồng về việc tiếp tục thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô háp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

Nay trường THCS Thông Bình tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 15/02/2020, ngày 17/02/2020 trở lại học bình thường