Thông báo khẩn cho học sinh, học viên nghỉ học 02 ngày (25 và 26/12/2017

Thông báo khẩn cho học sinh, học viên nghỉ học 02 ngày (25 và 26/12/2017)

Chủ nhật – 24/12/2017 21:35
Thực hiện chỉ đạo khẩn của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phòng, chống Bão số 16 (Bão Tembin), yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện các nội dung cụ thể như sau:
Thông báo khẩn cho học sinh, học viên nghỉ học 02 ngày (25 và 26/12/2017)
1. Các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh cho học sinh, học viên nghỉ học trong 02 ngày (25 và 26 tháng 12 năm 2017);

2. Trưởng Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở bằng các biện pháp nhanh nhất thông tin nội dung này đến cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ các em biết, thực hiện;

3. Thường xuyên theo dõi diễn biến của Bão Tembin trên các phương tiện thông tin đại chúng;

4.  Phân công Lãnh đạo trực tại đơn vị 24/24 kể từ 10h00 ngày Chủ nhật 24/12/2017 để xử lý tình huống (nếu có xảy ra);

5. Có phương án bảo vệ tài sản, tài liệu…của đơn vị (nếu bão đổ bộ).

Yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo nêu trên./.

Nguồn tin: Văn phòng Sở