Thời khóa biểu tuần 5, áp dụng ngày 03/10/2022

Tên file: tuan5.xlsx
Tải về

Buổi sáng đối với khối 6 và 9:

Buổi sáng cho khối 7 và 8:

Buổi chiều cho khối 7 và 8:

Buổi chiều cho khối 6 và 9: