THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TUẦN 6 ( 10/10 -15/10)

Buổi sáng khối 6 và 9:

Buổi chiều khối 7 và 8:

Buổi chiều khối 6 và 9:

Buổi sáng khối 7 và 8: