Phân phối chương trinh âm nhạc 2017-2018.

 

PHÒNG GD&ĐT TÂN HỒNG

TRƯỜNG THCS THÔNG BÌNH

***

 

Thông Bình, ngày 29 tháng 9 năm 2017

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

MÔN: ÂM NHẠC LỚP 6

 

 

 

HỌC KÌ I: 19 TUẦN – 19 TIẾT

(Trong đó gồm: 17 tuần học, 1 tuần thi, 1 tuần tìm hiễu văn hoá địa phương)

 

Tuần

Tiết Chủ đề,

Chuyên đề

Bài Nội dung tiết dạy Nội dung tích hợp

Ghi chú

1 1  

CHỦ ĐỀ: TỰ HÀO ĐẤT NƯỚC

 

BÀI MỞ ĐẦU

 

– Giới thiệu môn học Âm nhạc ở trường THCS

– Tập hát Quốc ca

Tích hợp “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ CHí Minh” trong nội dung Tập hát Quốc ca
2 2 – Học hát: Bài Tiếng chuông và ngọn cờ

– Bài đọc thêm: Âm nhạc ở quanh ta

3 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

CHUYÊN ĐỀ: NHẠC LÍ CƠ BẢN

 

BÀI 1

(Tiết 3 )

 

– Ôn tập bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ

– Nhạc lí:

+ Những thuộc tính của âm thanh

+ Các kí hiệu âm nhạc (Các kí hiệu ghi cao độ , khuông nhạc)

 

 

4

 

4

BÀI 1

(Tiết 4 )

 

– Ôn bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ

– Nhạc lí: Các kí hiệu  âm nhạc (Khóa nhạc, hình nốt)

 

 

5

 

5

 

BÀI 1

(Tiết 5 )

 

–     Nhạc lí: Các kí hiệu âm nhạc (Cách viết các hình nốt trên khuông, dấu lặng)

– Nhạc lí: Nhịp và phách – Nhịp 2/4

6 6 BÀI 2

(Tiết 6)

 

– Học hát: Bài Vui bước trên đường xa

Tập đọc nhạc: TĐN số 1

Tích hợp giới thiệu di sản đờn ca tài tử trong phân môn học hát.
7 7 BÀI 2

(Tiết 7)

 

– Ôn tập bài hát: Vui bước trên đường xa

– Tập đọc nhạc: TĐN số 2

8 8 BÀI 2

(Tiết 8)

 

– Tập đọc nhạc: TĐN số 3

– Cách đánh nhịp 2/4

– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Làng tôi

– Tích hợp giáo dục an ninh –Quốc phòng trong phân môn âm nhạc thường thức
9 9 – Ôn tập
10 10 – Kiểm tra 1 tiết
11 11  

 

 

 

CHUYÊN ĐỀ: HÀNH KHÚC

 

BÀI 3

(Tiết 11)

 

– Học hát: Bài Hành khúc tới trường

 

12 12 BÀI 3

(Tiết 12)

 

– Tập đọc nhạc: TĐN số 4

– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và

bài hát Lên đàng

13 13 BÀI 3

(Tiết 13)

 

– Ôn tập bài hát: Hành khúc tới trường

– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4

– Âm nhạc thường thức: Sơ lược về dân ca Việt Nam

Tích hợp giới thiệu di sản Dân ca quan họ Bắc Ninh – Bắc Giang,

Hát Xoan  – Phú Thọ trong phân môn Âm nhạc thường thức.

14 14 CHỦ ĐỀ:

Tích hợp liên môn

( Tích hợp kiến thức môn GDCD, Ngữ văn, Địa lý vào phân môn học hát )

BÀI 4

(Tiết 14)

– Học hát: Bài Đi cấy
15 15 BÀI 4  (Tiết 15) – Ôn tập bài hát: Đi cấy

– Tập đọc nhạc: TĐN số 5

16 16 BÀI 4  (Tiết 16) – Ôn tập bài hát: Đi cấy

– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5

– Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến

– Tích hợp di sản các nhạc cụ trong hát ca trù với phân môn Âm nhạc thường thức
17 17 – Ôn tập học kì I
18 18 – Kiểm tra học kì I

19

19

CHỦ ĐỀ:

Tìm hiểu văn hoá địa phương

– Bài hát địa phương, các nét sinh hoạt văn hóa âm nhạc. Trải nghiệm sáng tạo – Tích hợp di sản âm nhạc địa phương, dân tộc.

 

HỌC KÌ I: 18 TUẦN – 18 TIẾT

(Trong đó gồm: 16 tuần học, 1 tuần thi, 1 tuần tìm hiễu văn hoá địa phương)

 

Tuần

Tiết Chủ đề,

Chuyên đề

Bài Nội dung tiết dạy Nội dung tích hợp

Ghi chú

20 20  

 

 

 

 

 

 

 

CHUYÊN ĐỀ: NIỀM VUI TUỔI THƠ

 

BÀI 5

( Tiết 20 )

 

– Học hát: Bài Niềm vui của em
21 21 BÀI 5

( Tiết 21)

 

– Ôn tập bài hát: Niềm vui của em

– Tập đọc nhạc: TĐN số 6

22 22 BÀI 5

( Tiết 22 )

 

– Học hát: Bài Ngày đầu tiên đi học-
23 23 BÀI 6

( Tiết 23 )

 

– Ôn tập bài hát: Ngày đầu tiên đi học

– Tập đọc nhạc: TĐN số 7

 

24 24 BÀI 6

( Tiết 24 )

 

– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số  6,7

– Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Mô-da

25 25 CHỦ ĐỀ: BÁC HỒ KÍNH YÊU

 

BÀI 6

( Tiết 25)

– Tập đọc nhạc: TĐN số 8

– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phong Nhã và bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng

Tích hợp “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ CHí Minh” trong phân môn âm nhạc thường thức
26 26 – Ôn tập
27 27 – Kiểm tra 1 tiết
28 28 BÀI 6

( Tiết 28)

– Học hát: Bài Tia nắng, hạt mưa
29 29  

 

 

 

 

 

 

 

CHUYÊN ĐỀ: NHẠC LI CƠ BẢN

 

BÀI 7

( Tiết 29)

– Ôn tập bài hát: Tia nắng, hạt mưa

– Nhạc lí: Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc.

– Âm nhạc thường thức: Sơ lược về nhạc hát và nhạc đàn

 

 

 

 

– Tích hợp di sản Nhã nhạc cung đình Huế, dân ca quan họ Bắc Ninh – Bắc Giang.

30 30 BÀI 7

( Tiết 30)

– Ôn tập bài hát: Tia nắng hạt mưa

– Nhạc lí: Nhịp 3/4 – Cách đánh nhịp 3/4

31 31 BÀI 7

( Tiết 31)

– Tập đọc nhạc: TĐN số 9

– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Chung và bài hát Lượn tròn, lượn khéo

32 32 CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔN

( Tích hợp kiến thức môn , lịch sử, Địa lý vào phân môn học hát )

BÀI 8

( Tiết 32)

– Học hát: Bài Hô-la-hê, Hô-la-hô

– Bài đọc thêm: Trống đồng thời đại Hùng Vương

33 33 BÀI 8

( Tiết 33)

– Ôn tập bài hát: Hô-la-hê, Hô-la-hô

– Tập đọc nhạc: TĐN số 10

34 34 BÀI 8

( Tiết 34)

– Ôn tập bài hát: Hô-la-hê, Hô-la-hô

– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 10

– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát và bài hát Lúa thu

35 35 – Ôn tập học kì II
36 36 – Kiểm tra học kì II
37 37 CHỦ ĐỀ:

Tìm hiểu văn hoá địa phương

– Bài hát địa phương, các nét sinh hoạt văn hóa âm nhạc. Trải nghiệm sáng tạo – Tích hợp di sản âm nhạc địa phương, dân tộc.

 

DUYỆT CỦA TỔ BỘ MÔN

Tổ trương

Nguyễn Văn Tùng

Giáo viên biên soạn

Võ Hữu Tuấn

 

 

DUYỆT CỦA BGH TRƯỜNG

Thông Bình, ngày          tháng          năm 2017.

P.HIỆU TRƯỞNG

 

PHAN HIẾU THIỆN

 

PHÒNG GD&ĐT TÂN HỒNG

TRƯỜNG THCS THÔNG BÌNH

***

 

Thông Bình, ngày 29 tháng 9 năm 2017

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

MÔN: ÂM NHẠC LỚP 7

           

 

 

HỌC KÌ I: 19 TUẦN – 19 TIẾT

(Trong đó gồm: 17 tuần học, 1 tuần thi, 1 tuần tìm hiễu văn hoá địa phương)

 

Tuần Tiết Chủ đề,

Chuyên đề

Bài Nội dung tiết dạy Nội dung tích hợp Ghi chú
1 1 CHỦ ĐỀ: MÁI TRƯỜNG

(Tích hợp liên môn GDCD,Mĩ thuật vào phân môn học hát)

 

BÀI 1

(Tiết 1)

– Học hát: Bài Mái trường mến yêu

– Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học

2 2 BÀI 1

(Tiết 2)

– Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu

– Tập đọc nhạc: TĐN số 1

– Bài đọc thêm: Cây đàn bầu

3 3 BÀI 1

(Tiết 3)

– Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu

– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1

– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng

– Tích hợp giáo dục Quốc phòng vào phân môn âm nhạc thường thức.
4 4  

 

CHUYÊN ĐỀ: NHẠC LÍ CƠ BẢN

 

BÀI 2

(Tiết 4)

– Học hát: Bài Lí cây đa

-Nhạc lí: Nhịp lấy đà

– Bài đọc thêm: Hội Lim

 

-Tích hợp giới thiệu di sản dân ca Quan họ Bắc Ninh vào phân môn Học hát
5 5 BÀI 2

(Tiết 5)

 

– Ôn tập bài hát: Lí cây đa

– Nhạc lí: Nhịp 4/4

– Tập đọc nhạc: TĐN số 2

 

6 6 BÀI 2

(Tiết 6)

– Nhạc lí:  Cung và nửa cung – Dấu hóa

– Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây

7 7 – Ôn tập
8 8 – Kiểm tra 1 tiết
9 9 CHỦ ĐỀ: HÒA BÌNH

( Tích hợp liên môn Lịch sử, Mĩ thuật, GDCD )

 

BÀI 3

(Tiết 9)

– Học hát: Bài Chúng em cần hòa bình
10 10 BÀI 3

(Tiết 10)

– Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình

– Tập đọc nhạc: TĐN số 4

– Bài đọc thêm: Hội xuân “Sắc bùa”

11 11 BÀI 3

(Tiết 11)

– Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình

– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4

– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa

12 12 BÀI 4

(Tiết 12)

– Học hát: Bài Khúc hát chim sơn ca
13 13 BÀI 4

(Tiết 13)

– Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca

– Tập đọc nhạc: TĐN số 3

14 14 BÀI 4

(Tiết 15)

– Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca

– Tập đọc nhạc: TĐN số 5

15 15 BÀI 4

(Tiết 15)

– Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 5

– Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Béttôven

16 16 – Ôn tập học kì I
17 17 – Kiểm  tra học kì I
18 18 – Kiểm tra học kì I ( Tiếp theo)
19 19 CHỦ ĐỀ:

Tìm hiểu văn hoá địa phương

– Bài hát địa phương, các nét sinh hoạt văn hóa âm nhạc. Trải nghiệm sáng tạo – Tích hợp di sản âm nhạc địa phương, dân tộc.
 

HỌC KÌ II: 18 TUẦN – 18 TIẾT

(Trong đó gồm: 16 tuần học, 1 tuần thi, 1 tuần tìm hiễu văn hoá địa phương)

 

Tuần Tiết Chủ đề,

Chuyên đề

Bài Nội dung tiết dạy Nội dung tích hợp Ghi chú
20 20 CHỦ ĐỀ: NÚI RỪNG QUÊ EM

( Tích hợp liên môn Lịch sử, Mĩ thuật, Địa lí )

 

BÀI 5

(Tiết 20)

– Học hát: Bài Đi cắt lúa

– Nhạc lí: Sơ lược về quãng

– Tích hợp giơi thiệu di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên vào phân môn học hát  
21 21 BÀI 5

(Tiết 21)

– Ôn tập bài hát: Đi cắt lúa

– Tập đọc nhạc: TĐN số 6

 
22 22 BÀI 5

(Tiết 22)

– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6

– Âm nhạc thường thức: Một số thể loại bài hát

 

– Tích hợp giơi thiệu di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên vào phân môn học hát  
23 23   BÀI 6

(Tiết 23)

– Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa

– Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam

   
24 24   BÀI 6

(Tiết 24)

– Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa

– Tập đọc nhạc: TĐN số 7

   
25 25   BÀI 6

(Tiết 25)

– Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa

– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7

– Âm nhạc thường thức: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam

   
26 26     – Ôn tập    
27 27     – Kiểm tra 1 tiết    
28 28 CHỦ ĐỀ: BẢO VỆ TỔ QUỐC

( Tích hợp liên môn Lịch sử, Mĩ thuật, Địa lí )

 

BÀI 7

(Tiết 28)

– Học hát: Bài Ca-chiu-sa

– Bài đọc thêm: Bản hành khúc cách mạng

 
29 29 BÀI 7

(Tiết 29)

– Ôn tập bài hát: Ca-chiu-sa

– Tập đọc nhạc: TĐN số 8

 
30 30 BÀI 7

(Tiết 30)

– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8

– Nhạc lí: Gam trưởng – Giọng trưởng

– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi

– Tích hợp giáo dục Quốc phòng an ninh  
31 31   BÀI 8

(Tiết 31)

– Học hát: Bài Tiếng ve gọi hè

– Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca

 

–  Tích hợp giáo dục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  
32 32   BÀI 8

(Tiết 32)

– Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè

– Tập đọc nhạc: TĐN số 9

 
33 33   BÀI 8

(Tiết 33)

 

– Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè

– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 9

– Âm nhạc thường thức: Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người

– Tịch hợp giới thiệu không gian văn hóa tây Nguyên  
34 34     – Ôn tập học kì II  
35 35     – Kiểm tra học kì II  
36 36     – Kiểm tra học kì II (TT )  
37 37 CHỦ ĐỀ:

Tìm hiểu văn hoá địa phương

– Bài hát địa phương, các nét sinh hoạt văn hóa âm nhạc. Trải nghiệm sáng tạo – Tích hợp di sản âm nhạc địa phương, dân tộc.  

 

DUYỆT CỦA TỔ BỘ MÔN

Tổ trưởng

 

Nguyễn Văn Tùng

Giáo viên biên soạn

 

Võ Hữu Tuấn

 

 

DUYỆT CỦA BGH TRƯỜNG

Thông Bình, ngày          tháng          năm 2017.

P.HIỆU TRƯỞNG

PHAN HIẾU THIỆN

PHÒNG GD&ĐT TÂN HỒNG

TRƯỜNG THCS THÔNG BÌNH

***

 

Thông Bình, ngày 29 tháng 9 năm 2017

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

MÔN: ÂM NHẠC LỚP 8

           

 

HỌC KÌ I: 19 TUẦN – 19 TIẾT

(Trong đó gồm: 17 tuần học, 1 tuần thi, 1 tuần tìm hiễu văn hoá địa phương)

 

Tuần Tiết Chủ đề,

Chuyên đề

Bài Nội dung tiết dạy Nội dung tích hợp Ghi chú
1 1 CHỦ ĐỀ: KHAI TRƯỜNG

( Tích hợp liên môn GDCD, Mĩ thuậT)

BÀI 1

(Tiết 1)

-Học hát: Bài Mùa thu ngày khai trường
2 2 BÀI 1

(Tiết 2)

– Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường

– Tập đọc nhạc: TĐN số 1

3 3 BÀI 1

(Tiết 3)

– Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường

– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1

– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ

4 4 BÀI 2

(Tiết 4)

– Học hát: Bài Lí dĩa bánh bò Tích hợp giới thiệu di sản đờn ca tài tử trong phần học hát.
5 5 BÀI 2

(Tiết 5)

– Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò

– Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ

– Tập đọc nhạc: TĐN số 2

6 6 BÀI 2

(Tiết 6)

– Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò

– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2

– Nhạc lí: Giọng song song, giọng cùng tên, giọng La thứ hòa thanh

7 7 – Ôn tập
8 8 – Kiểm tra 1 tiết
9 9 BÀI 3

(Tiết 9)

– Học hát: Bài Tuổi hồng
10 10 BÀI 3

(Tiết 10)

– Ôn tập bài hát: Tuổi hồng

– Tập đọc nhạc: TĐN số 3

11 11 CHUYÊN ĐỀ: NĂM THÁNG HÀO HÙNG

BÀI 3 ( TIẾT 11 )

 

BÀI 3

(Tiết 11)

– Ôn bài hát: Tuổi hồng

– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo

– Tích hợp giáo dục Quốc phòng an ninh vào phân môn âm nhạc thường thức
12 12 BÀI 4

(Tiết 12)

– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3

– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và

bài hát Bóng cây kơ-nia

13 13 BÀI 4

(Tiết 13)

– Học hát: Bài Hò ba lí – Tích hợp giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể Nhã nhạc cung đình Huế vào phân môn học hát
14 14 BÀI 4

(Tiết 14)

– Ôn tập bài hát: Hò ba lí

– Nhạc lí: Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu

– Tập đọc nhạc: TĐN số 4

 
15 15 BÀI 4

(Tiết 15)

– Ôn tập bài hát: Hò ba lí

–  Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4

– Âm nhạc thường thức: Một số nhạc cụ dân tộc

Tích hợp di sản không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trong phân môn Âm nhạc thường thức.
16 16 – Ôn tập học kì I
17 17 – Kiểm tra học kì I
18 18 – Kiểm tra học kì I ( tt)
19 19 CHỦ ĐỀ:

Tìm hiểu văn hoá địa phương

– Bài hát địa phương, các nét sinh hoạt văn hóa âm nhạc. Trải nghiệm sáng tạo – Tích hợp di sản âm nhạc địa phương, dân tộc.
 

HỌC KÌ II: 18 TUẦN – 18 TIẾT

(Trong đó gồm: 16 tuần học, 1 tuần thi, 1 tuần tìm hiễu văn hoá địa phương)

 

Tuần Tiết Chủ đề,

Chuyên đề

Bài Nội dung tiết dạy Nội dung tích hợp Ghi chú
20 20   BÀI 5

(Tiết 20)

– Học hát: Bài Khát vọng mùa xuân

– Bài đọc thêm: Âm vang một bài ca quốc tế

– Bài đọc thêm: Âm vang một bài ca quốc tế.

( Tích hợp giáo dụcđạo đức Hồ Chí Minh )

 
21 21   BÀI 5

(Tiết 21)

– Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân

– Nhạc lí: Nhịp 6/8

– Tập đọc nhạc: TĐN số 5

 
22 22   BÀI 5

(Tiết 22)

– Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân

–  Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5

– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu

– Tích hợp giáo dục Quốc phòng an ninh vào phân môn âm nhạc thường thức  
23 23 CHỦ ĐỀ: CỘI NGUỒN

( Tích hợp liên môn GDCD, Mĩ thuậT, Lịch sử )

 

BÀI 6

(Tiết 23)

– Học hát: Bài Nổi trống lên các bạn ơi!    
24 24 BÀI 6

(Tiết 24)

– Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi!

– Tập đọc nhạc: TĐN số 6

   
25 25 BÀI 6

(Tiết 25)

– Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi!

– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6

– Âm nhạc thường thức: Hát bè

   
26 26     – Ôn tập    
27 27     – Kiểm tra 1 tiết    
28 28   BÀI 7

(Tiết 28)

– Học hát: Bài Ngôi nhà của chúng ta  
29 29   BÀI 7

(Tiết 29)

– Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta

– Tập đọc nhạc: TĐN số 7

 
30 30   BÀI 7

(Tiết 30)

– Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta

– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7

– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Sô-panh và bản Nhạc buồn

 
31 31   BÀI 8

(Tiết 31)

– Học hát: Bài Tuổi đời mênh mông  
32 32   BÀI 8

(Tiết 32)

– Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông

– Tập đọc nhạc: TĐN số 8

 
33 33   BÀI 8

(Tiết 33)

– Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông

– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8

– Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài  thể  loại nhạc đàn

Tích hợp giới thiệu di sản Nhã nhạc cung đình Huế  
34 34     – Ôn tập học kì II  
35 35     – Kiểm tra học kì II  
36 36     – Kiểm tra học kì II (TT )  
37 37 CHỦ ĐỀ:

Tìm hiểu văn hoá địa phương

– Bài hát địa phương, các nét sinh hoạt văn hóa âm nhạc. Trải nghiệm sáng tạo – Tích hợp di sản âm nhạc địa phương, dân tộc.  

 

 

DUYỆT CỦA TỔ BỘ MÔN

Tổ trưởng

Nguyễn Văn Tùng

Giáo viên biên soạn 

Võ Hữu Tuấn

 

 

DUYỆT CỦA BGH TRƯỜNG

Thông Bình, ngày          tháng          năm 2017.

P.HIỆU TRƯỞNG

 

PHAN HIẾU THIỆN

 

PHÒNG GD&ĐT TÂN HỒNG

TRƯỜNG THCS THÔNG BÌNH

***

 

Thông Bình, ngày 29 tháng 9 năm 2017

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

MÔN: ÂM NHẠC LỚP 9

           

 

CẢ NĂM: 18 TUẦN – 18 TIẾT

(Trong đó gồm: 16 tuần học, 1 tuần thi, 1 tuần tìm hiễu văn hoá địa phương)

Tuần Tiết Chủ đề,

Chuyên đề

Bài Nội dung tiết dạy Nội dung tích hợp

Ghi chú

1 1 CHỦ ĐỀ: MÁI TRƯỜNG

( Tích hợp liên môn GDCD, Mĩ thuật )

BÀI 1

( Tiết 1)

– Học hát: Bài Bóng dáng một ngôi trường
2 2 CHUYÊN ĐỀ: NHẠC LÍ CƠ BẢN

 

BÀI 1

( Tiết 2)

– Ôn tập bài hát: Bóng dáng một ngôi trường

– Nhạc lí: Giới thiệu về quãng

– Tập đọc nhạc: Giọng Son trưởng -TĐN số 1

 

3 3 BÀI 1

( Tiết 3)

– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1

– Nhạc lí: Sơ lược về hợp âm

– Âm nhạc thường thức: Ca khúc thiếu nhi phổ thơ

4 4 CHỦ ĐỀ: ĐOÀN KẾT HỮU NGHỊ

( Tích hợp liên môn Địa lí,Lịch sử Mĩ thuật )

 

BÀI 2

( Tiết 4)

– Học hát: Bài Nụ cười
5 5 BÀI 2

( Tiết 5)

– Ôn tập  bài hát: Nụ cười

– Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ -TĐN số 2

6 6 BÀI 2

( Tiết 6)

– Ôn tập  bài hát: Nụ cười

– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2

– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trai-cốp-xki

7 7 – Ôn tập
8 8 – Kiểm tra 1 tiết
9 9 BÀI 3

( Tiết 9)

– Học hát: Bài Nối vòng tay lớn

– Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Xuân Hồng và bài hát Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh

– Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Xuân Hồng và bài hát Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh,

( Tích hợp giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh nhưng không kiểm tra )

10 10 BÀI 3

( Tiết 10)

– Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng

– Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng -TĐN số 3

 
11 11 BÀI 3

( Tiết 11)

– Ôn tập bài hát: Nối vòng tay lớn

– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3

– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát  Mẹ yêu con

 
12 12 BÀI 4

( Tiết 12)

– Học hát: Bài Lí kéo chài Tích hợp giới thiệu di sản đờn ca tài tử trong phần học hát.
13 13 BÀI 4

( Tiết 13)

– Ôn tập bài hát: Lí kéo chài

– Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ – TĐN số 4

 
14 14 BÀI 4

( Tiết 14)

– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4

– Âm nhạc thường thức: Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca

Tích hợp di sản dân ca quan họ Bắc Ninh – Bắc Giang, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trong phân môn Âm nhạc thường thức.
15 15 BÀI 4

( Tiết 14)

– Dạy bài hát do địa phương tự chọn  
16 16 – Ôn tập  
17 17 – Kiểm tra học kì  
18 18 CHỦ ĐỀ:

Tìm hiểu văn hoá địa phương

– Bài hát địa phương, các nét sinh hoạt văn hóa âm nhạc. Trải nghiệm sáng tạo – Tích hợp di sản âm nhạc địa phương, dân tộc.

 

DUYỆT CỦA TỔ BỘ MÔN

Tổ trưởng

Nguyễn Văn Tùng

Giáo viên biên soạn

Võ Hữu Tuấn

 

 

DUYỆT CỦA BGH TRƯỜNG

Thông Bình, ngày          tháng          năm 2017.

P.HIỆU TRƯỞNG

PHAN HIẾU THIỆN

 

Về

- Họ và tên: Võ Hữu Tuấn - Năm Sinh: 29/11/1979 - Quên quán: xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. - Chổ ở hiện tại:ấp Long Sơn, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, Tỉnh ĐồngTháp.