LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

Trường THCS Thông Bình tổ chức thi học kỳ 1, hình thức Online trên ứng dụng K12 Online, được chia làm 2 đợt thi

Đợt 1: Khối 9 diễn ra từ ngày 04/01/2022 đến ngày 08/01/2022

Đợt 2 : Khối 8, 7, 6 diễn ra từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022