kế hoạch xét hỗ trợ đội viên khó khăn.

Tên file: KH-XET-HO-TRO-DOI-VIEN-NAM-17-18..doc
Tải về

Về

- Họ và tên: Võ Hữu Tuấn - Năm Sinh: 29/11/1979 - Quên quán: xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. - Chổ ở hiện tại:ấp Long Sơn, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, Tỉnh ĐồngTháp.