HỌC SINH TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐẾN HẾT NGÀY 18-4-2020

Căn cứ Công văn số 353/PGDĐT, ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Phòng Giáo dục  và Đào tạo huyện Tân Hồng về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.

Nay, trường THCS Thông Bình thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 18/4/2020, thời gian học sinh đi học trở lại sẽ có thông báo sau.

Trong thời gian nghỉ học, học sinh ôn tập tại nhà, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành Y tế và theo chỉ đạo của địa phương.