HỌC SINH TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐẾN HẾT NGÀY 02-5-2020

Tên file: 169CV-UB2020THVX.pdf
Tải về

Căn cứ Công văn số 169/UBND-THVX, ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tiếp tục quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Nay, trường THCS Thông Bình thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 02/5/2020, thời gian học sinh đi học trở lại sẽ có thông báo sau.

Trong thời gian nghỉ học, học sinh ôn tập tại nhà, giáo viên không tổ chức dạy thêm, học thêm, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành Y tế và theo chỉ đạo của địa phương.