HỌC SINH LỚP 6,7,8,9 ĐI HỌC TRỞ LẠI TỪ NGÀY 04-5-2020

Tên file: 517-CV-PGD-CHO-HOC-SINH-DI-HOC-TRO-LAI-04-5-2020.pdf
Tải về

Căn cứ Công văn số 517/PGDĐT, ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hồng về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nay, trường THCS Thông Bình thông báo cho tất cả học sinh các khối lớp 6,7,8,9 đi học trở lại kể từ ngày 04/5/2020. Học sinh phải đeo khẩu trang từ nhà đến trường và trong suốt thời gian học tại trường.
Do phải tiếp tục giãn cách học sinh nên tạm thời nhà trường có chia ra thêm 01 lớp 6 và 01 lớp 7 và xếp lại thời khóa biểu. Yêu cầu học sinh xem và thực hiện.