BẢNG TÓM TẮT QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP

VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS THÔNG BÌNH

———————————————–

Năm 1984 xã Thông Bình được tách ra từ xã Tân Thành A, lúc bấy giờ trường mang tên trường PTCS cấp I – II.

Đến năm 1990 trường được thành lập ngày 07 tháng 8 năm 1990 theo quyết định số 40/QĐ-UB của UBND huyện Tân Hồng và có tên là trường Phổ Thông Cơ Sở cấp II Thông Bình. Trường tọa lạc tại ấp Chòi Mòi, xã Thông Bình, nằm ngay trên nền nhà của Thầy Cai Bích.

Đến ngày 03 tháng 7 năm 2003 trường được đổi tên thành trường THCS Thông Bình theo quyết định số 1112/QĐ-UB.

Qui mô phát triển trường lớp :

Năm đầu thành lập trường chỉ có 08 lớp, với số học sinh 280 em; những năm sau số lớp và số học sinh tăng dần đến năm học 2002 – 2003 số lớp tăng đến 40 lớp, số học sinh là 1.630 em, lúc này trường phải thực hiện dạy 01 điểm chính với 13 phòng học và 03 điểm phụ mỗi điểm từ 2 đến 3 phòng học. Từ năm học 2002 – 2003 đến năm học 2005 – 2006 trường luôn có trên 35 lớp và số học sinh trên 1.300 em.

Năm học 2006-2007 trường được tách thành 02 trường là trường THCS Thông Bình và trường THCS Phước Tiên. Trường THCS Thông Bình thực hiện dạy tập trung 01 điểm và số lớp là 12, số học sinh 417 em.

Đội ngũ CBGV-CNV :

Tất cả cán bộ GV hầu như ở địa phưong khác đến công tác, trình độ GV đều đạt chuẩn và trên chuẩn, số lượng đáp ứng đủ cho công tác giảng dạy các môn theo qui định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Những năm đầu mới thành lập trường số giáo viên có 15 giáo viên và số giáo viên tăng dần đến năm học 2005 – 2006 có 62 CBGV-CNV, hiện nay trường có 37 CBGV-CNV và bố trí đúng theo quyết định số 35

Tháng 8 năm 2022 Trường THCS Thông Bình và Trường THCS Phước Tiên sáp nhập lại thành Trường THCS Thông Bình, có tất cả 45 CBGV-NV, có tổng 21 lớp học.

 DANH SÁCH HIỆU TRƯỞNG TIỀN NHIỆM

1/ NGUYỄN VĂN HẢI, NHIỆM KỲ 1984-1988 ( 04 năm )

2/ HUỲNH VĂN LƯỢNG, NHIỆM KỲ 1988-1990 ( 02 năm )

3/ TRẦN VĂN KHANH, NHIỆM KỲ 1990-1991( 01 năm 3 tháng )

4/ NGUYỄN TẤN LỰC, NHIỆM KỲ 1992-2000 ( 09 năm )

5/ PHẠM HỒNG QUANG, NHIỆM KỲ 2000-2006 ( 06 năm )

6/ NGUYỄN VĂN HÙNG, NHIỆM KỲ 2006-2017 (10 năm)

7/ PHẠM NHẬT QUANG, NHIỆM KỲ 7/2017 – 11/2017

8/ NGÔ MINH THANH, NHIỆM KỲ 02/11/2017 – 11/2020

9/ TRẦN VĂN LƯỢNG, NHIỆM KỲ 11/2020 – 08/2022

10/ NGUYỄN VĂN KHẮP , NHIỆM KỲ 08/2022 – ĐẾN NAY