Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2018-2019

Tên file: Danh-sách-người-học-được-tốt-nghiệp-THCS-năm-2019.xls
Tải về

Ngày 18-5-2019 Hội đồng xét tốt nghiệp trường THCS Thông Bình căn cứ hướng dẫn số 342/HD-PGDĐT ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Hồng, đã xét tốt nghiệp cho 118 học sinh của trường, trong đó có 56 năm và 62 nữ.