Danh sách học sinh đăng ký thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Tân Hồng và THPT Tân Thành năm học 2018-2019

Tên file: Danh-sách-học-sinh-đăng-ký-thi-tuyển-sinh-lớp-10-trường-THPT-Tân-Thành-năm-học-2018-2019.xls
Tải về
Tên file: Danh-sách-học-sinh-đăng-ký-thi-tuyển-sinh-vào-lớp-10-THPT-Tân-Hồng-năm-học-2018-2019.xls
Tải về

Năm học 2018-2019, trường THCS Thông Bình có 118 học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS. Sau khi tốt nghiệp, có 87 học sinh có nguyện vọng tiếp tục đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10. Trong đó có 38 học sinh đăng ký thi vào lớp 10 trường THPT Tân Hồng và 49 học sinh đăng ký thi vào lớp 10 trường THPT Tân Thành, huyện Tân Hồng.