Tiểu sử

- Họ và tên: Võ Hữu Tuấn - Năm Sinh: 29/11/1979 - Quên quán: xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. - Chổ ở hiện tại:ấp Long Sơn, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, Tỉnh ĐồngTháp.