1.Hồ Hoàng Hôn – Tổ trưởng

TĐCM:Th.s QLGD- ĐHSP  Sử Địa

ĐT: 0919060459

Email:  hohoanghao2002@gmail.com

2. Trần Kim Loan

TĐCM:ĐHSP Sử

ĐT: 0769030822

Email: kimloanthongbinh@gmail.com

3. Nguyễn Thị Thanh Dung

TĐCM:ĐHSP Địa

ĐT: 0943504259

Email: dungdiatanhong@gmail.com

4. Trần Thị Mỹ Thuận

Đại học SP Sử

0349578592

homytranquang@gmail.com

5. Danh Cam

ĐHSP Địa

0987958882

danhcam85@gmail.com

6. Võ Văn Thạnh

ĐHSP 

0916414499

vothanhtanhong15@gmail.com