Họ tên : Lê Minh Phú

Chức vụ: Tổ trưởng

TĐCM: ĐHSP Tiếng Anh- Th.s QLGD

Số ĐT:01234520178

Email: leminhphu1970@gmail.com

Nguyễn Tấn Lực

TĐCM:CĐSP GDCD

ĐT:0913830146

Hồ Hoàng Hôn

TĐCM:Th.s QLGD- ĐHSP  Sử Địa

ĐT:01234520567

Trần Kim Loan

TĐCM:ĐHSP Sử

ĐT:

Nguyễn Thị Thanh Dung

TĐCM:ĐHSP Địa

ĐT:0939604690

Phạm Nhật Quang

Đại học GDCD

0917497090

phamnhatquang619@gmail.com