LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 – 2023

Lịch kiểm tra cuối học kỳ I- năm học 2022-2023

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TUẦN 6 ( 10/10 -15/10)

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU

Thời khóa biểu tuần 5, áp dụng ngày 03/10/2022

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

grass 1234

grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 6

Giáo viênthcsthongbinh 
MônMôn học
Đăng ký ngay

Đại Số 7

Giáo viênthcsthongbinh 
MônMôn học
Đăng ký ngay